Våre Verdier

Gjennom våre verdier uttrykker Porsanger Arbeidssamvirke hva som er viktig for vår bedrift. Verdiene våre har innvirkning på hvordan vi utfører våre tjenester og hva vi formidler.


Grunnleggende verdier hos oss er:

 • Respekt
 • Trygghet
 • Mestring
 • Åpenhet
 • Tillit
 • Medvirkning
 • Utvikling
 • Anerkjennelse
 • Vekst
 • Ansvar
 • Samhandling