Våre resultat i 2018


Tiltaksdeltakere:

Ved årets start hadde vi 6 deltakere inne på AFT (arbeidsforberedende trening), inntak i løpet av året var 11. 14 deltakere ble avsluttet, så ved utgangen av året hadde vi 3 deltakere inne. Våre 10 VTA (varig tilrettelagte plasser) var fylt opp.


Samarbeid:

Bedriften hadde etter avtale utplassert 1 elev fra videregående skole for arbeidstrening og vi har samarbeid med Friomsorgen i Vest Finnmark.

I Lakselv/omegn er det flere butikker og virksomheter som selger våre produkter.


Nye produkter:

Noen nye produkter/oppgaver i 2018: Produksjon av heklede fruktnett, handlenett m/trykk, handlenett med broderi, samiske ullskjerf, flaskeholder for baby og store fuglematere.


Økonomi:

Bedriften hadde 3.987 mill i driftsinntekter, noe som gav et overskudd på 439.000. Vi solgte varer og tjenester for 765.000. Opparbeidet overskudd forblir i bedriften og kommer tiltaksdeltakere til gode.


Sosial aktivitet:

Sammen med deltakerne hadde vi blant annet følgende aktiviteter utenfor bedriften: Ferietur med overnatting i Havøysund /Isfiske tur /Høsttur i nærområdet med bærplukking/Kafe og museumsbesøk hos lokalhistoriker/Avslutting av året med julemiddag.

Klager:

Vi mottok ingen klager i 2018. Det ble mottatt 3 reklamasjoner fra kunde på vare/levert tjeneste, disse ble behandlet etter bedriftens prosedyrer.

Kompetanse:

Fast ansatte deltok i 2018 totalt på 47 dagsverk innen kompetansehevende tiltak, her nevnes blant annet: Kostholdskurs og Helhetlig karriereveiledning (høyskolestudier)


HMS:

Bedriften har ikke hatt noen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2018. Det er som en del av HMS- arbeidet i bedriften foretatt vernerunder, risikovurderinger, brannøvelser, samt foretatt målrettet helsekontroll. 1 ansatt har deltatt på 40 t HMS kurs.