Våre resultat i 2019

 

Tiltaksdeltakere:

Ved årets start hadde vi 3 deltakere inne på AFT (arbeidsforberedende trening), inntak i løpet av året var 18. Det samme antallet ble avsluttet, så ved utgangen av året hadde vi 3 deltakere inne. Våre 10 VTA (varig tilrettelagte plasser) var fylt opp av 11 deltagere.

 

Samarbeid:

Bedriften hadde etter avtale utplassert 2 elever fra videregående skole for arbeidstrening og vi har hatt samarbeid med Friomsorgen i Vest Finnmark for arbeidstrening.

I Lakselv/omegn er det flere butikker og virksomheter som selger våre produkter.

 

Nye produkter:

Noen nye produkter/oppgaver i 2019: Produksjon av gryteunderlag og figurer i eik, kvensk inspirerte strikkeprodukter, puffer, skjærebrett, isolerte kasser til bikuber, varmkompostbinge og benker til bålplassen.

 

Økonomi:

Bedriften hadde 4.374 mill i driftsinntekter, noe som gav et overskudd på 721.000. Vi solgte varer og tjenester for 1.082 mill. Opparbeidet overskudd forblir i bedriften og kommer tiltaksdeltakere til gode.

 

Sosial aktivitet:

Sammen med deltakerne hadde vi blant annet følgende aktiviteter utenfor bedriften: Isfisketur, felles påskelunsj, høsttur i nærområdet med bærplukking og avslutning av året med julemiddag. Videre markeres etter den enkeltes ønske gebursdager og andre merkedager.

 

Klager:

Vi mottok ingen klager i 2019. Det ble mottatt 3 reklamasjoner fra kunder på vare/levert tjeneste, disse ble behandlet etter bedriftens prosedyrer.

 

Kompetanse:

Fast ansatte deltok i 2019 totalt på 15 dagsverk innen kompetansehevende tiltak, her nevnes blant annet: rapportskriving til NAV, forelesning Friskt Liv og forelesning om Asperger.

 

HMS:

Bedriften har ikke hatt noen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2019. Det er som en del av HMS- arbeidet i bedriften foretatt vernerunder, risikovurderinger, brannøvelser, samt foretatt målrettet helsekontroll. Høsten 2019 startet bygging for utvidelse av bedriftens lokaler, samt restaurering av eksisterende byggmasse.