Nyttige linker

Nedenfor finner du linker til nettsider med informasjon som kan være nyttig for deg.


HELSE OG OMSORG:

Astma og Allergi forbundet www.naaf.no

Bedrifthelsetjenesten- Hemis www.hemis.no

Blindeforbundet www.blindeforbundet.no

Diabetesforbundet www.diabetes.no

Foreningen for hjerte og lungesyke www.lhl.no

Helse Finnmark(DPS/SANKS) www.helse-finnmark.no

Hørselhemmedes Landsforbund www.hlf.no

Lions www.lions.no

Mental Helse www.mentalhelse.no

NKS-Veiledningsenter for pårørende www.veiledningssenter.no

RIO- Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon www.RIO.no

Rustelefonen www.rustelefonen.no

Selvhjelp Norge www.selvhjelp.no

ADHD Norge www.adhdnorge.no

Angstringen www.angstringen.no

Bipolarforeningen www.bipolarforeningen.no

Landsforbundet mot stoffmisbruk www.motstoff.no

Hjelp til hjelp www.hjelptilhjelp.no


VARSLING OM OVERGREP MOT VOKSNE:

tryggest@porsanger.kommune.no

tryggest.no


BOLIG:

Husbanken www.husbanken.no


YRKE OG UTDANNING:

Vilblino www.vilbli.no/nb/nb/no


OFFENTLIGE INSTANSER:

Porsanger Kommune www.porsanger.kommune.no
Fylkesmannen i Finnmark www.fylkesmannen.no/finnmark/
NAV/ NAV-HMS www.nav.no
Konfliktrådet www.konfliktraadet.no
ASVL (arbeidsgiverorganisasjon for vekstbedrifter) www.asvl.no