Velkommen til
Porsanger Arbeidssamvirke

Kontakt oss >>

Våre åpningstider: Mandag - fredag kl. 09.00-15.00

Porsanger Arbeidssamvirke as er en Vekst bedrift som leverer tjenester til NAV, Fylkeskommunen og Porsanger kommune.

Vi skal levere tjenester i henhold til gitte kravspesifikasjoner.

                                                     

                                                                                                 Bedriftens formål:

Porsanger Arbeidssamvirke er arrangør for arbeidsmarkedstiltak gjennom å drive arbeidstrening, oppfølging og opplæring av personer

fra passive ordninger til et arbeidsmarked. Videre sørge for etablering og drift av varig tilrettelagt arbeid via produksjon av varer og tjenester.

 

                                                                                                       Vår visjon:

                                                                         "Menneskelig vekst gjennom arbeid"