Våre resultat i 2016

Tiltaksdeltakere:

Ved årets start hadde vi 7 deltakere inne på APS (arbeidstrening), inntak i løpet av året var 12. 11 deltakere ble avsluttet, så ved utgangen av året hadde vi 8 deltakere inne. Våre 10 VTA (varig tilrettelagte plasser) var fylt opp.

Tilfredshet:

Vi gjennomførte tilfredshetsundersøkelse hos våre VTA-tilsatte og denne gav følgende resultat: 72 % svarer at de i stor eller svært stor grad fornøyd med mottatt tjeneste i bedriften.

Samarbeid:

Bedriften hadde etter avtale utplassert 2 elever fra videregående skole for arbeidstrening.

Og vi har samarbeid med flere butikker og utsalgssteder i Lakselv/omegn som selger våre produkter.

Nye produkter:

Noen nye produkter/oppgaver i 2016: Produksjon av overtrekksvotter / Varmkompostbinge / Hagepynt / Flere figurer i kryssfiner / Videreutviklet tennbriketter.

Økonomi:

Bedriften hadde 4.204 mill i driftsinntekter, noe som gav et overskudd på 1.122 mill. Vi solgte varer og tjenester for 805.000. Opparbeidet overskudd forblir i bedriften og kommer tiltaksdeltakere til gode.

Sosial aktivitet:

Sammen med deltakerne hadde vi blant annet følgende aktiviteter utenfor bedriften: Isfisketur på Porsangmoen / Tur til Nordkyn med overnatting i Mehamn og besøk på Slettnes, Dyfjord og Kjøllefjord. /Juleavslutning m/julemiddag.

Klager:

Vi mottok ingen klager i 2016. Det ble mottatt 2 reklamasjoner fra kunder på lagd produkt, disse ble behandlet etter bedriftens prosedyrer.

Kompetanse:

Fast ansatte deltok i 2016 totalt på 18 dagverk innen kompetansehevende tiltak, her nevnes blant annet : Nettverk motiverende intervju /Fagkonferanse ASVL/ Fylkeskonferanse ASVL

HMS:

Bedriften har ikke hatt noen arbeidsrelaterte skader eller ulykker i 2016. Det er som en del av HMS- arbeidet i bedriften foretatt lysmålinger, anskaffet verneutstyr, foretatt vernerunder og brannøvelser, samt gjennomført målrettet helsekontroll.