Ris/ros

Vi ønsker tilbakemeldinger fra foresatte, pårørende, kunder og samarbeidsparter i form av både ris og ros.
Synes du at vi gjør noe bra og ønsker å skryte av oss? Eller synes du vi har gjort noe som fortjener ris?
Vi har fokus på kontinuerlig forbedring, så nettopp din tilbakemelding kan gi oss nyttig informasjon slik at vi får rettet på ting og hjelp til å bli ennå bedre på det vi arbeider med.