Kontakt oss

Daglig leder:

Sigmund Hansen


tlf: 78 46 15 22
mobil daglig leder: 90 61 82 12

mobil felles: 46 88 64 94


Sertifisert ROS utreder (Ressursorientert samtale) Rapportene synliggjør godt hvilke styrker og svakheter personene har,

relatert opp mot arbeidsmuligheter.

Motiverende intervju.

Basiskompetanse opplæring.

Helhetlig karriereveiledning (30 studiepoeng)

Kostholdskurs Se, smake, snakke

Nestleder/Arbeidsleder tekstilavdeling

Mona Bråthen Pedersen
Fagbrev aktivitør
Motiverende intervju.
Basiskompetanse kartlegging.
Helhetlig karriereveiledning (30 studiepoeng)
Kostholdskurs Se, smake, snakke

Arbeidsleder møbel -og grovsøm avdeling:

Hildur Pedersen

Motiverende intervju.
Basiskompetanse kartlegging.
Kompetansebevis møbeltapetserer
Kostholdskurs Se, smake, snakke

arbeidsleder@poarbeid.no

Arbeidsleder snekker verksted:

Jo Inge Vidal

Pedagogikk for yrkesfag
Kostholdskurs Se, smake, snakke