Kontakt oss

Daglig leder:

Sigmund Hansen

  • Sertifisert ROS utreder (Ressursorientert samtale) Rapportene synliggjør godt hvilke styrker og svakheter personene har,
  • relatert opp mot arbeidsmuligheter.
  • Motiverende intervju.
  • Basiskompetanse opplæring.
  • Helhetlig karriereveiledning (30 studiepoeng)
tlf: 78 46 15 22
mobil daglig leder: 90 61 82 12
mobil felles: 46 88 64 94

Nestleder/Arbeidsleder tekstilavdeling

Mona Bråthen Pedersen

Motiverende intervju.
Basiskompetanse kartlegging.
Fagbrev aktivitør
Helhetlig karriereveiledning (30 studiepoeng)
arbeidsleder@poarbeid.no

Arbeidsleder møbel -og grovsøm avdeling:

Hildur Pedersen

Motiverende intervju.
Basiskompetanse kartlegging.
Kompetansebevis møbeltapetserer

arbeidsleder@poarbeid.no

Arbeidsleder snekker verksted:

Jo Inge Vidal

Pedagogikk for yrkesfag