Vi er nå sertifisert for ROS som er et verktøy for arbeidsevnekartlegging.